màu đá quý hợp tuổi

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho người sinh năm Kỷ Mão Nữ mạng

Người nữ sinh năm 1999 có cung Cấn, quái số 5 sao Ngũ Hoàng, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây).   Chuỗi mắt mèo đỏ đô 10 li S6442 Người nữ sinh năm 1999 (âm lịch), tuổi Kỷ Mão, có Ngũ hành năm sinh là Thành Đầu Thổ, thuộc

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho người sinh năm Kỷ Mão Nam mạng

Người nam sinh năm 1999 có cung Khảm, quái số 1 sao Nhất Bạch, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam).   Chuỗi Hổ Phách tròn nhỏ A+++++ 24 hạt S6354-10780 Người nam sinh năm 1999 (âm lịch), tuổi Kỷ Mão, có Ngũ hành năm sinh là Thành Đầu Thổ,