xem tuổi xây nhà năm 2018 cho nam gia chủ sinh năm 1987

Xem tuổi làm nhà 2018 theo phong thủy cho người sinh năm Đinh Mão

Năm 2018 gia chủ 32 tuổi (tuổi âm), thuộc Ngũ Thọ Tử: Nghe tên đã thấy xấu xấu rồi. Ở cung tuổi này làm nhà là phạm hạn trong nhà chia rẽ có thể lâm vào cảnh tử biệt sinh ly. Người xưa có câu rằng: Ngũ tử ly thân phòng tử biệt. Tạm dịch