vòng tay hợp với tuổi quý mão

Top 10 vòng tay mang lại may mắn cho người sinh năm Quý Mão

Chọn vòng tay phong thủy cho người sinh năm Quý Mão mệnh Kim nên chọn vòng màu sắc hành Thổ (vì Thổ sinh Kim), hoặc hành Kim (vì Kim hợp Kim có nghĩa là tương hợp), không nên chọn màu sắc hành Hỏa và hành Mộc (vì Hỏa khắc Kim và Kim khắc Mộc). Ngoài ra, cũng không nên chọn màu