tuổi tuổi mão hợp vợ tuổi gì

nam tuổi Kỷ Mão nên lấy vợ tuổi gì hợp nhất

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt, gặp số Nhì bần tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, phải chịu cảnh thiếu thốn trong một thời gian, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, ở với nhau chịu khó làm ăn cũng có cuộc sống