xem hướng nhà nữ ất mão

Hướng nhà phong thủy hợp tuổi với nữ sinh năm Ất Mão

Thuộc Phá quân tinh, Âm Kim, Đại hung. Phạm cung Tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, bịnh tật, thối tài, ruộng vườn súc vật bị hao mòn, bị người mưu hại (người hà bị mưu hại: thương nhơn khẩu) Bát quái gỗ âm dương K122 Thông tin