xem hướng nhà nam kỷ mão

Hướng nhà hợp với người sinh năm Kỷ Mão – Nam mạng

Là cát khí, biểu hiện sự tăng tài tiến lộc; là sự gia tăng sinh khí; là sự hóa giải các vướng mắc trong cuộc sống mọi mặt. quẻ biến thành thiên y là cát, là được hộ trì. Thiên y là có giao, hợp, chính, hò  Bát quái đồng lồi D120 Thông tin gia