hướng nhà chung cư

Xem hướng nhà tốt cho người sinh năm Quý Mão nữ mạng

Hướng Sinh khí Là cát khí, là thông suốt, là sinh sôi, nảy nở. Sinh khí là kết quả tiến hành thuận lợi, hanh thông. Sinh khí chủ về phát phúc, chủ sự hòa hợp, thăng tiến, lại cũng chủ về sự thông minh sáng suốt, trí tuệ, hiếu lễ, sự trung hậu, trước sau

Xem hướng nhà tốt cho người sinh năm Tân Mão nữ mạng

Hướng Sinh khí Là cát khí, là thông suốt, là sinh sôi, nảy nở. Sinh khí là kết quả tiến hành thuận lợi, hanh thông. Sinh khí chủ về phát phúc, chủ sự hòa hợp, thăng tiến, lại cũng chủ về sự thông minh sáng suốt, trí tuệ, hiếu lễ, sự trung hậu, trước sau

Hướng nhà phong thủy hợp tuổi với nữ sinh năm Ất Mão

Thuộc Phá quân tinh, Âm Kim, Đại hung. Phạm cung Tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, bịnh tật, thối tài, ruộng vườn súc vật bị hao mòn, bị người mưu hại (người hà bị mưu hại: thương nhơn khẩu) Bát quái gỗ âm dương K122 Thông tin

Hướng nhà hợp với người sinh năm Kỷ Mão – Nữ mạng

Là cát khí, là thông suốt, là sinh sôi, nảy nở. Sinh khí là kết quả tiến hành thuận lợi, hanh thông. Sinh khí chủ về phát phúc, chủ sự hòa hợp, thăng tiến, lại cũng chủ về sự thông minh sáng suốt, trí tuệ, hiếu lễ, sự trung hậu, trước sau cẩn thận.  Bát

Hướng nhà phong thủy hợp với nữ sinh năm Đinh Mão

Thuộc Liêm trinh tinh, Âm Hỏa, Đại hung. Bị hỏa hoạn, bịnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, thôi tài, tổn nhân khẩu Bát quái nhôm âm dương K116 Thông tin cơ bản Gia chủ (Nữ) Bản mệnh: Đinh Mão – Lô trung hỏa (Lửa trong lò) Quẻ trạch: Khôn (Tây tứ

Xem hướng nhà tốt cho người sinh năm Quý Mão nam mạng

Hướng Sinh khí Là cát khí, là thông suốt, là sinh sôi, nảy nở. Sinh khí là kết quả tiến hành thuận lợi, hanh thông. Sinh khí chủ về phát phúc, chủ sự hòa hợp, thăng tiến, lại cũng chủ về sự thông minh sáng suốt, trí tuệ, hiếu lễ, sự trung hậu, trước sau

Xem hướng nhà tốt cho người sinh năm Tân Mão nam mạng

Hướng Sinh khí Là cát khí, là thông suốt, là sinh sôi, nảy nở. Sinh khí là kết quả tiến hành thuận lợi, hanh thông. Sinh khí chủ về phát phúc, chủ sự hòa hợp, thăng tiến, lại cũng chủ về sự thông minh sáng suốt, trí tuệ, hiếu lễ, sự trung hậu, trước sau

Hướng nhà phong thủy hợp với nam sinh năm Ất Mão

Thuộc Văn khúc tinh, Dương Thủy, Thứ hung. Nếu phương hướng nhà cửa phạm nhằm thì bị: mất của, cãi vã, hao mòn gia súc vườn ruộng, thương tổn người nhà Bát quái hổ phù K1220 Thông tin cơ bản Gia chủ (Nam) Bản mệnh: Ất Mão – Đại khê thủy (Nước suối lớn) Quẻ

Hướng nhà hợp với người sinh năm Kỷ Mão – Nam mạng

Là cát khí, biểu hiện sự tăng tài tiến lộc; là sự gia tăng sinh khí; là sự hóa giải các vướng mắc trong cuộc sống mọi mặt. quẻ biến thành thiên y là cát, là được hộ trì. Thiên y là có giao, hợp, chính, hò  Bát quái đồng lồi D120 Thông tin gia

Hướng nhà phong thủy hợp với nam sinh năm Đinh Mão

Bắc – Khảm – Sinh khí (337.5° – 22.4°), Đông – Chấn – Diên niên (67.5° – 112.4°), Đông nam – Tốn – Phục vi (112.5° – 157.4°), Nam – Ly – Thiên y (157.5° – 202.4°), Bát quái ngũ sắc phẳng K117 Thông tin cơ bản Gia chủ (Nam) Bản mệnh: Đinh Mão –