coi sao hạn năm 2018

Xem sao chiếu mệnh trong năm 2018 cho nữ sinh năm Quý Mùi

Sao Thổ Tú thuộc Ngũ hành Thổ. Dùng Kim tiết, như đeo trang sức đá quý màu trắng: mã não trắng, thạch anh trắng, kim cương, xà cừ… Chuỗi thạch anh tóc trắng 12 li S6220-S3-2239 giải hạn sao thổ tú rất tốt Tuổi: Tân Mão , Mệnh: Tùng bách mộc, Giới tính: Nữ Năm

Xem sao chiếu mệnh trong năm 2018 cho nữ sinh năm Quý Mão

Sao Vân Hán thuộc Ngũ hành Hỏa. Dùng Thổ tiết, đeo trang sức đá quý màu vàng như thạch anh tóc vàng, lưu ly, hổ phách, thạch anh vàng… Chuỗi thạch anh tóc trắng Uruguay S6220-S3-990 giải hạn sao văn hán Tuổi: Quý Mão , Mệnh: Kim Bạch kim, Giới tính: Nữ Năm xem: 2018

Xem sao chiếu mệnh 2018 cho nữ sinh năm Ất Mão

Sao Thái Bạch thuộc Ngũ hành Kim. Dùng Thủy tiết, đeo trang sức đá quý màu đen như: đá núi lửa, thạch anh đen, thạch anh tóc đen… Chuỗi thạch anh tóc đen S988-2129 Tuổi: Ất Mão , Mệnh: Đại khuê thủy, Giới tính: Nữ Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Chi tiết Sao chiếu

Xem sao chiếu mệnh 2018 cho nữ sinh năm Đinh Mão

Sao Thổ Tú thuộc Ngũ hành Thổ. Dùng Kim tiết, như đeo trang sức đá quý màu trắng: mã não trắng, thạch anh trắng, kim cương, xà cừ…   Cóc ngọc Phỉ Thuý DL110 Tuổi: Đinh Mão , Mệnh: Lộ trung hỏa, Giới tính: Nữ Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Chi tiết Sao chiếu

Xem sao chiếu mệnh trong năm 2018 cho nữ sinh năm Kỷ Mão

Sao Vân Hán thuộc Ngũ hành Hỏa. Dùng Thổ tiết, đeo trang sức đá quý màu vàng như thạch anh tóc vàng, lưu ly, hổ phách, thạch anh vàng… Chuỗi thạch anh tóc vàng A+ Uruguay 18 hạt S6226-1399 Năm sinh: 1999 Tuổi: Kỷ Mão , Mệnh: Thành đầu thổ, Giới tính: Nữ Năm xem:

Xem sao chiếu mệnh trong năm 2018 cho nam sinh năm Quý Mùi

Sao Thái Dương thuộc Ngũ hành Hỏa. Đeo trang sức đá quý màu đỏ, tím là thạch anh tím, hồng ngọc, ngọc vân hồng… Chuỗi thạch anh tím xen hạt thạch anh vàng Nam Phi 19 hạt S6216-2725 giải hạn sao thái dương Tuổi: Tân Mão , Mệnh: Tùng bách mộc, Giới tính: Nam Năm

Xem sao chiếu mệnh trong năm 2018 cho nam sinh năm Quý Mão

Sao Thổ Tú thuộc Ngũ hành Thổ. Dùng Kim tiết, như đeo trang sức đá quý màu trắng: mã não trắng, thạch anh trắng, kim cương, xà cừ… Cầu thạch anh trắng GM148-2572 giải hạn sao thổ tú Tuổi: Quý Mão , Mệnh: Kim Bạch kim, Giới tính: Nam Năm xem: 2018 – Mậu Tuất

Xem sao chiếu mệnh 2018 cho nam sinh năm Ất Mão

Sao Thái Âm thuộc Ngũ hành Thủy. Đeo trang sức đá quý màu đen là mã não đen, thạch anh khói… Chuỗi thạch anh tóc vàng sáng Uruguay A++ S6367-3554 Tuổi: Ất Mão , Mệnh: Đại khuê thủy, Giới tính: Nam Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Chi tiết Sao chiếu mệnh: Năm nay bạn

Xem sao chiếu mệnh 2018 cho nam sinh nam Đinh Mão

Mẹo hóa giải sao xấu: Nguyên tắc là sao xấu thuộc ngũ hành nào tiết giảm đi, còn sao tốt thì chọn ngũ hành tương ứng, hoặc sinh ra ngũ hành đó. Cụ thể: Phật bản mệnh phỉ thúy trung tuổi Sửu + Dần S6507-2 Tuổi: Đinh Mão , Mệnh: Lộ trung hỏa, Giới tính:

Xem sao chiếu mệnh trong năm 2018 cho nam sinh năm Kỷ Mão

Sao Thổ Tú thuộc Ngũ hành Thổ. Dùng Kim tiết, như đeo trang sức đá quý màu trắng: mã não trắng, thạch anh trắng, kim cương, xà cừ… Chuỗi thạch anh trắng S6105-1480 Năm sinh: 1999 Tuổi: Kỷ Mão , Mệnh: Thành đầu thổ, Giới tính: Nam Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Chi tiết